• Møt presis til avtalt tid, opphold deg heller i bilen din om du er tidlig ute.
  • Sitt 1-2meter eller mer fra evt annen pasient på venterommet.
  • Sprit hendene godt før og etter konsultasjon.
  • Følg smittevernreglene, hold avstand, unngå mange nærkontakter, begrens sosial omgang, unngå unødig berøring av ansikt,

    Ta godt vare på hverandre.