Drop-in blodprøve tas mandag-torsdag mellom 08:00-11:00 og 12:30-14:00. Fredag 08:00-11:00.  Henvend deg i ekspedisjonen.

Blodprøver som skal sendes til andre laboratorier en SUS/Furst bør ikke tas på fredager.