Bestill time med SMS

Send til 2097:

JÆREN fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

JÆREN 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding.

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer
Viktig informasjon om Koronaviruset

Prisliste

PRISLISTE FOR
LEGEERKLÆRINGER OG ATTESTER


Kort legeerkæring (f.eks elever i vgs)                             fra 250 kr
Legeerklæring middelstort skjema                                550 kr
Legeerlæring stort skjema                                              900 kr

Førerkort                                                                              650 kr
Legeerklæring for TT-kort, funksjonshemmede         400 kr
Søknad om parkeringstillatelse,
forflytningshemmede                                                     350 kr
Legeerklæring til flysertifikat                                         2000kr
Fallskjermhoppere                                                           1000 kr
Travselskapet, kjørelisens                                               1000 kr

Idrett:
Helbredserklæring 1. undersøkelse                               500 kr
senere undersøkelser                                                      300 kr
Sportsdykkere, fastsatt skjema                                     1150 kr
Norges Motorsportforbund                                            700 kr
Skjema, antidoping Norge                                              700 kr

Militær:
Akutt sykdom ved fremmøte til rep./HV- øvelse        450 kr
Helseattest for utskrivingspliktige                                   600 kr
Tjeneste i Norges internasjonale styrker                       850 kr

Utskrift av epikriser, blodprøvesvar og henvisning                                           66 kr