Mona Hauge Andreassen starter som vikarlege hos oss fra 9.september.
Hun skal være vikar for Kåre Horpestad mandager, Åge Skretting tirsdager og torsdager, og Håvard Ims onsdager.
Mona kommer fra LIS1-perioden sin (tidligere turnustjeneste) ved Klepp legesenter hvor hun har vært siden mars 2019, før det var hun 1år på SUS.
Mona kommer til å ha egen timebok, hvor du kan bestille time til henne direkte over nettsida vår.
Vi ser fram til at Mona begynner hos oss!