Åge Skretting skal i perioden 1.juni 2019-31.august 2020 ha permisjon fra Jæren legesenter. Vikar i denne perioden vil være Berit Skretting som tidligere har jobbet på Indremedisinsk avdeling SUS og Hinnatrekanten legesenter.